Hjem Om oss Historikk Annekset Torget Bystyresalen

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg, tidligere Stiftelsen VGS Kvartal 27, ble opprettet av Larvik kommune og foreningen Venner av Gamle Stavern, 25. september 1997.  Stiftelsen eier og drifter de historiske  bygningene fra 1750-tallet og Stavern torg.  

Stiftelsen leier ut lokaler i Barakke 4 og Annekset samt salgsplasser på Stavern torg.

Barakke 4  har for tiden faste leietaker som  legekontor, psykologkontor, tannlegekontor og annen helserelatert virksomhet samt prestekontor, kirkestue, blomsterforretning og lokaler for hobbyvirksomhet.

Bystyresalen leies ut til korøvelse, møter og kurs.

Lokaler i Anneksbygget leies ut til keramikkverksted, kunstutstillinger, selskap og sammenkomster, møter og kurs.

Stavern torg er byens markedsplass og leies ut til salgsplasser for produsenter og selgere som tilbyr et variert  vareutvalg.


Nærmere orientering om leie finner du under fanene Bystyresalen, Annekset og Torget.

Teknisk ansvarlig:   Olav Dalen

Sekretær  Ingebjørg B. HovlandStyremedlemmer 2018 i Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg


Styremedlem                               Personlig varamedlem

Målfrid Andersen Vogt                     Ingebjørg Bodsberg Hovland

Dagny Hill-Jensen                           Thormod Ofrim

Arvid Staff                                     Stein Ingebrigtsen

Alf Enger                                       Torill Aagot Halvorsen

Rune Sørlie                                    Olav Dalen